השתלמות ענפית בבנייה

השתלמות ענפית בבנייה

ממונה בטיחות המעוניין לשמש בתפקיד זה בענף הבניה, חייב לעבור השתלמות ענפית כתנאי להעסקתו בתפקיד.

מינהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה פתח מסלול בן 156 שעות, לממונים שהיו, או הינם בעלי ותק של 4 שנים כממונים על בטיחות ובעלי תעודת מדריך עבודה בגובה תקפה.

מכללת אתגר תקשורת מקיימת את ההשתלמות בהתאם לאישור מינהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה.

ההשתלמות מוכרת כ- 16 ימי עיון לממוני בטיחות.

WhatsApp chat