ממונה בטיחות

ממונה בטיחות

אודות הקורס :

עבודתו של הממונה על הבטיחות היא רב תחומית וחשובה מאוד משום שבמפעלים רבים מצפים ממנו שיהיה מסוגל לספק מענה לבעיות בוערות. ממונה בטיחות ממלא תפקיד משמעותי בכוח העבודה ובאחריותו לנתח תהליכים, לזהות סיכונים, להציע פתרונות ואף להיות הכוח המניע לנקיטת צעדים הנדרשים לצמצום ומניעת תאונות בעבודה. בנוסף, ממונה הבטיחות אחראי על הכנת תכנית הבטיחות במקום העבודה ודואג לכך שאכן העובדים האחרים עובדים לפיה.

בקורס “ממונה בטיחות” ילמדו הסטודנטים לאתר ולזהות מפגעי בטיחות וגהות במפעל, במישור הטכנולוגי והארגוני. כמו כן, הם יצברו יכולת לפעול לביטולם באמצעות תכנית בטיחות וסקר סיכונים, בשיתוף עם הנהלת המפעל. בנוסף, יחשפו המשתתפים לתהליכי הייצור החדשים במערכות הייצור הקיימות במפעלים וילמדו כיצד להפעיל מערכת הסברה והדרכה בקרב העובדים במפעל. המשתתפים בקורס “ממונה בטיחות” ילמדו אודות הכללים לקיום מערכת קשרי חוץ עם הגורמים הפועלים בתחומי הבטיחות והגהות מחוץ למפעל, כגון: פיקוח, מרפאה תעסוקתית ועוד.

לאורך כל תקופת הלימוד ילוו את הסטודנטים מרצים ומדריכים מיומנים ומקצועיים אשר מכירים את תחום הבטיחות לעומקו ויספקו את כל המענה הנחוץ לשאלות ולמענות של הלומדים. בוגרי הקורס ידעו כיצד לערוך וליישם הוראות ונהלים וישתלבו בקלות במקומות העבודה השונים.

תיאור

מטרת הקורס :

מטרת הקורס להקנות ידע והכשרה בכל הנוגע לשינויים והתפתחויות בטכנולוגיות המתקדמות, בחוקים ובתקנות, כולל התוספות והשינויים שחלים בהם. קורס “ממונה בטיחות” יכשיר את בוגריו לעבודה מעשית בשטח, כך שיוכלו להתמודד עם נושאים בטיחותיים המתעוררים במפעלים מדי יום.

דרישת סף ותנאי קבלה:

 • בוגרי תואר מוכר בתחום מדעי הטבע / הטכנולוגיה / הנדסה.
 • טכנאים / הנדסאים.
 • בעלי השכלה שוות ערך להשכלה הנדרשת שקיבלו אישור ממפקח עבודה ראשי.
 • מעבר וועדת קבלה.

היקף הקורס:

290 שעות לימוד.

תכנית הלימודים :

 • בטיחות וגהות בעיסוקים תעשייתיים אופייניים כגון: ריתוך, השחזה.
 • גידור מכונות בענפי המתכת, העץ והאחרים.
 • עבודות בנייה והגנה מנפילות.
 • ציוד הרמה וכלי לחץ.
 • סיכוני חשמל והגנות מחשמול.
 • סיכונים כימיים וגהות תעסוקתית.
 • הובלת חומרים מסוכנים.
 • כיבוי אש ובטיחות אש.
 • תנאים סביבתיים (רעש תאורה אוורור).
 • הגורם האנושי.
 • ארגונומיה, הרמה נכונה.
 • הדרכת בטיחות.
 • סקר סיכונים ותוכנית בטיחות.
 • חוקים ותקנות הקשורים בבטיחות וגהות בעבודה.
 • המוסדות העוסקים בבטיחות ובפיקוח על הבטיחות בארץ.
 • שיטות ואמצעים לארגון וניהול הבטיחות (כולל תקן 18001).
 • שימושי מחשב – סדנת אינטרנט.
WhatsApp chat