עוזר בטיחות

עוזר בטיחות

סעיף 25ב (א) לחוק ארגון הפיקוח על עבודה , התשי”ד – (1954 ) מטיל על מבצע בנייה חובת מינוי עוזר בטיחות אשר מוגדר בסעיף 25א לחוק ותפקידו לסייע למנהל עבודה באתר בנייה.
בסיום הקורס מקבלים תעודת כיס “עוזר בטיחות”.

WhatsApp chat