השקעות בשוק ההון

השקעות בשוק ההון

מטרת קורס השקעות בשוק ההון הנה הקניית הכלים להבנה כיצד פועלים שווקי ההון בארץ ובעולם, הבנה כיצד מנוהלים כספי החיסכון לטווח ארוך, מושגי יסוד בניהול תיק השקעות אישי באופן עצמאי ועוד…

תיאור

מתכונת הלימודים

תכנית חד שנתית- 50 שעות הוראה.

תכנית הלימודים

הצגת שוק ההון הישראלי והעולמי: מושגים והגדרות, שיטות מסחר, זמני מסחר, פקודות מסחר, עמלות ועלויות מסחר, הכרת השחקים המרכזיים בשוק ההון הישראלי, הכרת ניירות הערך והמכשירים הפיננסיים על סוגיהם.

הגדרות ומושגי יסוד לגבי מניות, אגרות חוב, כתבי אופציה, אגרות חוב להמרה, אופציות מעוף, קרנות נאמנות ותעודות סל, שוק אגרות החוב, הקניית ידע מעשי ותיאורטי, תשואה נומינלית וריאלית, טווח קצר וטווח ארוך, שוק המניות, דוחות כספיים, יחסים פיננסיים, הערכת שווי חברות, אומנות בחירת מניות להשקעה, ניירות ערך המירים, שימושים, יתרונות וחסרונות.

קרנות נאמנות ותעודות סל: אופן בחירה וניהול השקעות באמצעות מכשירים אלה, אופציות מעו”ף, אופציות על מניות, גידור סיכונים, שימוש להשקעה ישירה, מושגי יסוד בשוק ההון, שיטות מסחר, מדדים, אגרות חוב, אג”ח להמרה וכללי השקעה באג”ח, שיקולים ברכישת מניות, דוחות כספיים ויחסים פיננסיים, תעודות סל, קרנות נאמנות, אופציות ונגזרים, ועוד…