הכשרת מתווכי נדל”ן

הכשרת מתווכי נדל”ן

מקצוע תיווך הנדל”ן נמצא בנקודת זמן של פריצת דרך עצומה. בעקבות חקיקת חוק הנדל”ן החלה התמקצעות רבה יותר של העוסקים בענף, שהביאה לעליית קרנו של הענף ולביקוש רב יותר לשירותיו המקצועיים של מתווך הנדל”ן. הקורס מיועד לאנשים המבקשים לעשות הסבה מקצועית למקצוע הנדל”ן ולקבל תעודת הסמכה ורישוי לעסוק בתיווך נדל”ן.

תיאור

מתכונת הלימודים

80 שעות הוראה.

תכנית הלימודים

מושגי יסוד בנדל”ן, שמאות מקרקעין, חוק התכנון והבניה, חוק החוזים (חלק כללי) וחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), חוק המכר, חוק הגנת הצרכן, חוק רישוי עסקים, מיסוי מקרקעין, דרכי מימון, משכנתאות,חוק המקרקעין, חוק הוצאה לפועל, חוק העונשין, חוק הגנת הדייר, הגנת הצרכן, הפרקטיקה: חוק המתווכים במקרקעין ותקנות המתווכים, תיווך הלכה למעשה: שיווק הנדל”ן בישראל למגורים ומסחר, העבודה כמתווך, ניהול, השימוש באינטרנט ומחשב לטובת ענף הנדל”ן, שאלות ותשובות, סיכום הקורס וחלוקת תעודות.

הסמכה

“קידום מכירות ושיווק” יוענק מטעם משרד התמ”ת לעומדים בדרישות הקורס.