שיווק וקידום מכירות

שיווק וקידום מכירות

תוכנית הלימודים הינה כפופה לתקנות ותוכנית הלימודים של משרד התמ”ת. כמו כן אישר משרד התמ”ת למכללת אתגר להעניק ציוני מגן- ציון המגן המהווה חלק מהציון הכולל של מבחני הסיווג הסופיים.

תיאור

מתכונת הלימודים

200 שעות הוראה.

תכנית הלימודים

מבוא למקצוע ולתפקיד:  מבוא, חשיבות השיווק לארגון ולחנות הקמעונאית, תפקידים במכירות, תאור תפקיד מקדם מכירות וחשיבותו, מקדם מכירות כנותן שירות, היבטים אישיים של התפקיד, מורכבות התפקיד מבחינת הביצוע, ערכי המקצוע וכללי התנהגות בסיסיים.
מבוא לשיווק: מבוא-תפיסות בשיווק, מהו שיווק, מושגי יסוד בשיווק, סרט השיווק= המקשר, גיבוש האסטרטגיה ומדיניות, תרגיל בתכנון אסטרטגיה שיווקית, גיבוש תוכנית אסטרטגית לחברה בשלבים, תכנון מסע פרסום למוצר שירותי- רעיון, תרגיל פילוח שוק לפי בסיסים שונים.
פסיכולוגיה של הצרכן: התנהגות צרכנים- מבוא, גורמים המשפיעים על הצרכן, מדוע קונים? מודל כללי להתנהגות צרכנים, תפיסה ושיווק מנקודת הלקוח, למידה ושיווק, עמדות, אומנות, תהליך הקניה, קריאה מודרכת של מאמרים ואירועים.
חשיבה כלכלית: מבוא לכלכלת העסק, חישוב עלויות מלאי.
אסתטיקה וכללי התנהגות: הופעה אסתטית.
יצירתיות ויוזמה: חשיבה אנושית, סרט-יצירתיות בפתרון בעיות, תרגול בפיתוח רעיונות, חידושים ופתרון בעיות.
מיומנות וארגון: חשיבה ארגונית, ניהול זמן, התמודדות עם לחץ.
מיומנויות בתפעול מאגרי מידע: שימוש במאגרי מידע לקידום המכירות ולשיווק
הצגה אטרקטיבית של נושא: תהליכי עיבוד מידע אנושי, גישות ושיטות להצגת נושא, עקרונות בהדרכה טובה, הצגת מוצר בפני הלקוח.
מיומנות בניסוח: מבוא המכתב העסקי.
תפעול וניהול מחסן סחורה: סידור המחסן, מערכות מידע לניהול מחסן ומלאי.
תודעת שירות בשיווק: מבוא- תפקיד השירות בשיווק, תודעת שירות, שירות ללקוח הקמעונאי, סדנא בשיפור השירות.
תקשורת בין-אישית: מבוא- מודלים להצגה עצמית ועיצוב רושם, סדנה בתקשורת בין אישית והצגה עצמית.
ניהול משא ומתן: מבוא- השפעה על תהליכי משא ומתן, סדנא במיקוח ומו”מ.
ניהול שיחת מכירה: מבוא- מכירה כעיצוב רושם, גישת פתרון בעיות, קניה, הערכת לקוחות, יצירת עניין, יצירת אימון, סגירת עסקה, קשיים של המוכר, טיפול בהתנגדות, טיפול בלקוחות בעיתיים, סדנא בניהול שיחת מכירה, סדנא בהתמודדות עם לקוחות בעיתיים, תרגול טכניקות לסגירת עסקה, פיתוח ותרגול של תסריטי מכירה, תרגול ניהול שיחות מכירה יעילה, סדנא בהדרכה טובה.
נהלי מכירה ועבודה: סקירה של נהלי עבודה, סקירה של שיטות עבודה, “עשה ואל תעשה” כמקדם מכירות, סדנאת “כניסה לתפקיד”, פאנל סיכון.

הסמכה

“קידום מכירות ושיווק” יוענק מטעם משרד התמ”ת לעומדים בדרישות הקורס.

WhatsApp chat