מסלולי לימוד

חשבונאות פיננסית היא תחום העוסק ברישום וניתוח האירועים הפיננסיים במערכת כלכלית. תכליתה היא השגת סיכומים ותוצאות, ודיווח משמעותם לבעלי עניין, כגון מנהלים, בעלי מניות, שלטונות המס והציבור הרחב. במסגרת מסלולי הלימוד במגמת חשבונאות מציעה מכללת אתגר לבעלי מיומנויות וכישורים מתאימים אפיקי תעסוקה וקידום מגוונים. המכללה עורכת מזה עשרות שנים לימודי הכשרה בתחום החשבונות החל בהקניית יסודות המקצוע וכלה בהוראת ראיית חשבון וייעוץ מס.

ניתוח התוצאות לאורך השנים מצביע בעליל שתלמידי המכללה הגיעו למשרות בכירות בשוק העבודה.

WhatsApp chat