מסלולי לימוד

ניהול הוא תהליך או פעולות של הנהגה והובלה של ארגון. בניהול עושים שימוש במשאבים שונים, ובכלל זה משאבי אנוש, הון, נכסים חומריים ונכסים לא-מוחשיים, על מנת להשיג מטרות שונות של הארגון. סמכויות הניהול בארגון מופקדות בדרך-כלל בידי מנהל או מנהלים.

עיקר פעילות המנהל הוא קבלת החלטות בנושאים שונים, בעוד שהכפופים למנהל אחראים על הוצאתן לפועל. בין תפקידי המנהל נמנים בדרך-כלל תכנון פעילות הארגון, תוך התחשבות באילוצים השונים; מתן הוראות לביצוע התכנון; בקרה אחר הביצוע והכנסת שינויים במידת הצורך.

WhatsApp chat