מסלולי לימוד

מחנכות במעונות יום עוסקות בטיפול בילדים בגיל הרך, מגיל 3 חודשים ועד 3 שנים, השוהים במעונות יום המופעלים בעיקר ע”י ארגונים כגון נעמת, ויצ”ו, אמונה וכו’.

תפקיד המחנכת במעון יום, מתייחס למכלול תחומים הכוללים את הילד, המשפחה והקהילה, הצוות החינוכי והאינטראקציות ביניהם. במסגרת התפקיד אמורה המחנכת להבין ולהתייחס אל התנהגויות המגוונות של הילדים והשונות שביניהם, לזהות קשיים, ולהציע דרכי טיפול אדפטיביות.

WhatsApp chat