קורס עוזר בטיחות

קורס עוזר בטיחות

קורס עוזר בטיחות

הסמכה זו, המוכרת על ידי מנהל הבטיחות והגהות התעסוקתית, נועדה להכשיר עובדים מתחום הבניין,

בעלי ותק מתאים, לשמש כעוזרי בטיחות מוסמכים בבניין

החל מחודש יולי 2019 חובה להעסיק עוזר בטיחות בכל אתר בנייה שמבנהו גבוה מ- 7 מטר ושטח המבנה עולה על 1000 מ”ר ו/או

בכל אתר בו מבוצעת בנייה הנדסית שמפקח עבודה אזורי הורה על כך.

הזדמנות להשתלב בתפקיד הכרחי באתרי בנייה

עוזר בטיחות חייב לעבור קורס בן 45 שעות כתנאי לקבלת תעודה

תנאי הקבלה לקורס עוזר בטיחות

בגיר (גיל 18 ומעלה)

ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בביצוע עבודות בנייה.

.

תעודות

המסיימים בהצלחה יקבלו תעודות גמר של מכללת “אתגר” באישור אגף הפיקוח על העבודה במשרד העבודה.

נושאי לימוד עיקריים:

תפקידו ואחריותו של עוזר הבטיחות, תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה),

ציוד מגן אישי, עבודה בגובה, כלים טעוני בדיקה, משטחי עבודה, פיגומים, רשימת תיוג, סיור באתר בניה,

דילמות בתפקידיו של עוזר הבטיחות

WhatsApp chat