*8526 *8526

ממונה בטיחות

קביעת פגישת ייעוץ חינם

מתלבט/ת מה ללמוד? השאירו פרטים ונציגנו ידאגו להכווין אתכם למקצוע הנכון עבורך

ממנה בטיחות

ממונה בטיחות ממלא תפקיד משמעותי בכוח העבודה ובאחריותו לנתח תהליכים, לזהות סיכונים, להציע פתרונות ואף להיות הכוח המניע לנקיטת צעדים הנדרשים לצמצום ומניעת תאונות בעבודה. בנוסף, ממונה הבטיחות אחראי על הכנת תכנית הבטיחות במקום העבודה ודואג לכך שהעובדים האחרים עובדים לפיה. בקורס "ממונה בטיחות" ילמדו הסטודנטים לאתר ולזהות מפגעי בטיחות וגהות במפעל, במישור הטכנולוגי והארגוני. כמו כן, הם יצברו יכולת לפעול לביטולם באמצעות תכנית בטיחות וסקר סיכונים, בשיתוף עם הנהלת המפעל. במהלך הקורס יחשפו המשתתפים לתהליכי הייצור החדשים במערכות הייצור הקיימות במפעלים וילמדו כיצד להפעיל מערכת הסברה והדרכה בקרב העובדים במפעל. בוגרי הקורס קורס ירכשו הכשרה לעבודה מעשית בשטח, כך שיוכלו להתמודד עם נושאים בטיחותיים המתעוררים במפעלים מדי יום.

תיאור הקורס

·         הקורס נמשך על פני 331 שעות אקדמיות: 291 שעות עיוניות ו40 שעות פרויקט.

·         תנאי הקבלה: בעלי תואר הנדסאי/ טכנאי/ מהנדס וועדת קבלה.

·         בסיום הקורס יקבלו המשתתפים תעודת גמר מטעם משרד התמ"ת.

נושאים הנלמדים בקורס

·         מערכת הארגונית – גופים ומוסדות העוסקים בבטיחות וגהות

·         מערכת החוקית והמשפטית- חוקים ותקנות ואחריות הממונה

·         סיכונים כללים ומכנים (כולל מקורות אנרגיה עיקריים ומגזרים מסוכנים

·         כלים ומתקנים טעוני בדיקה

·         סיכונים כימיים וביולוגים

·         סיכוני אש ואחסון

·         תנאים סביבתיים וסיכונים פיזיקליים

·         גהות ובריאות תעסוקתית

·         הגורם האנושי והגנות על העובד

·         ארגון וניהול בטיחות וגהות – עבודת הממונה

·         ניהול בטיחות וניהול סיכונים

בחינות הקורס

·         מבחן ביניים עיוני

·         מבחן גמר בכתב

·         מבחן גמר בע"פ

מתעניינים בקורס ? לחצו